Samenwerking

ESF

Onze Alternerende Beroepsopleiding (ABO) wordt gecoördineerd
door de Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs met de
steun van het Europees Sociaal Fonds. (een fonds van de Europese Commissie dat o.a. de doorstroming naar de arbeidsmarkt wil bevorderen.)

Neem een kijkje op de website van ESF: www.esf-vlaanderen.be

KIYO

Sinds kort zijn wij als school ook een kinderrechtenschool. Dit is een project dat we niet alleen kunnen organiseren. Om die reden laten we ons bijstaan door Kiyo. Zij begeleiden ons in een driejarig traject.

Bezoek de website op www.kiyo-ngo.be

CLB

Als je ergens mee zit dan kan je daarvoor terecht bij je Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB. Deze werkt samen met onze school om jongen te begeleiden bij hun studiekeuze, hun te helpen bij vragen rond gezondheid, welzijn, … of gewoon een luisterend oor te bieden.

Wil je hier meer over weten? Bezoek dan de website: www.clbhalle.be

CLB CHAT

Heb je vragen rond studeren, studiekeuze, gezondheid of welbevinden? Dan kan je terecht op de CLB chat. Zowel jongeren als ouders kunnen op die manier praten met een CLB-medewerker.

Start jouw chatsessie via www.clbchat.be

Don Bosco Familie
Hulp nodig