Integratiefase

De ideale afsluiter van een opleiding

Deze fase omvat 1 volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding (ABO). Een ABO-cursist werkt 3 dagen in een bedrijf naar keuze en volgt 2 dagen les op school. Het doel is om “de stiel” te leren, te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding te tonen. Het einddoel is om tewerkgesteld te worden in het normale arbeidscircuit. 

De ABO-cursist krijgt een motivatiepremie van €500 van het Europees Sociaal Fonds indien er voldoende dagdelen zijn ingevuld. 

onderwijs vlaanderen
nieuw-logo-esf-footer