Opleidingsvorm 3 - Type Basisaanbod & Type 3

Opleidingsvorm 3

Het onderwijs in onze school heeft als doel om de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te geven en om hun integratie voor te bereiden in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Type basisaanbod:

voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften waar ondanks allerlei aanpassingen de lessen en de leerstof binnen een school voor gewoon onderwijs NIET haalbaar is.

Type 3:

voor jongeren met emotionele- en gedragsproblemen waar de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat individuele en aangepaste begeleiding NODIG is.