Aanbod

Tijdens de observatiefase maakt de leerling kennis met de basisopleidingen uit de opleidingsfase.

De leerling krijgt een breed basisaanbod binnen één basisopleiding in onze school: 

Na de basisopleiding specialiseert de leerling zich verder in de gekozen beroepsopleiding. 

De ABO-cursist vergroot zijn kans op werk door een extra jaar te volgen.