Leerlingenvervoer

Alle BuSO – leerlingen, die binnen ons rekruteringsgebied wonen, hebben recht op gratis vervoer van en naar de school. Het recht op gratis vervoer wordt bepaald door de woonplaats en de gevolgde opleiding. Voor aanvraag tot terugbetaling van de vervoerskosten richt men zich tot het schoolsecretariaat. Om terugbetaling te krijgen moet men zélf de nodige bewijsstukken (kopie van het abonnement of van de campuskaart) tijdig op het secretariaat af leveren. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor terugbetaling van het openbaar vervoer en die al een schooljaar op onze school onderwijs volgden, kan er vanuit de school een toepasselijk abonnement van de Lijn aangevraagd worden. Leerlingen van observatiefase en opleidingsfases kunnen gebruik
maken van het eigen BuSO – vervoer.

Vanaf de kwalificatiefase komen de leerlingen op zelfstandige basis naar de school, groepsstage en stage. Dit ter voorbereiding naar zelfstandigheid. In extremis kan hierop een uitzondering gemaakt worden (in samenspraak met directie). De groepsstageplaatsen worden zorgvuldig gekozen dat ze bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Indien niet maakt de leerkracht gebruik van het schoolbusje of de eigen auto. Voor alle rechthebbende leerlingen, die dit wensen, kan een gratis schoolabonnement van het openbaar vervoer bekomen worden. Deze
schoolabonnementen worden bezorgd op afspraak met het schoolsecretariaat en mogelijks op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.