CLB

Als je ergens mee zit dan kan je daarvoor terecht bij je Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB. Deze werkt samen met onze school om jongen te begeleiden bij hun studiekeuze, hun te helpen bij vragen rond gezondheid, welzijn, … of gewoon een luisterend oor te bieden.

Wil je hier meer over weten? Bezoek dan de website: www.clbhalle.be

ESF

Onze Alternerende Beroepsopleiding (ABO) wordt gecoördineerd
door de Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs met de
steun van het Europees Sociaal Fonds. (een fonds van de Europese Commissie dat o.a. de doorstroming naar de arbeidsmarkt wil bevorderen.)

Bekijk zeker onze ABO folder: ABO folder 2020

Of neem een kijkje op de website van ESF: www.esf-vlaanderen.be