BuSO nieuws


Vals bericht op Facebook

Momenteel circuleert er een vals bericht rond op Facebook.
Hierin wordt vermeld dat er een deel van de school ontploft zou zijn. Dit is niet het geval!
Het gaat om een vals bericht. Gelieve dit niet langer te delen.
Wij ondernemen de nodige stappen om het bericht te laten verdwijnen.

 

 


 

 

Beste ouders

U vernam via de media dat het dreigingsniveau in het Brussel gewest gehandhaafd blijft op niveau 4 en dat de scholen gesloten worden op maandag 23/11.

We kregen bevestiging van het hoofd van de lokale politie dat de situatie in Halle onveranderd blijft, d.w.z. dat de school open zal zijn. Het dreigingsniveau blijft op 3. De politie zal verder aan de scholen staan op het ogenblik dat de leerlingen binnen- en buitengaan.

Verder zullen we de 2 poorten aan de ingangen afsluiten tijdens de lesuren. Er zal iemand aan de poort hoofdingang staan die beslist of en wanneer de poort open gaat.

We evalueren deze situatie i.s.m de politie en zullen u informeren wanneer zich een wijziging voordoet.

Vriendelijke groeten,
vanwege Fonteyne Leen, directeur